Deprecated: Required parameter $options follows optional parameter $base_table in /customers/b/1/5/securum.be/httpd.www/sites/all/modules/contrib/views/plugins/views_plugin_query_default.inc on line 120 Securum | klantenbegeleiding in nieuwbouwprojecten

Lopende Projecten

Realisaties

Aanpak

Dienstverlening in opdracht van de aannemer

De introductie van een klantenbegeleider bij nieuwbouwprojecten betekent een extra dimensie en meerwaarde voor uw klant; de klantenbegeleider geeft een persoonlijke toets aan het project, en biedt de aannemer tegelijk de vrijheid om zich enkel te moeten focussen op de uitvoering van kant-en-klare uitvoeringsplannen.

De taak van de klantenbegeleider bestaat erin om, tijdens de bouw van nieuwbouwprojecten, de klant te adviseren en bij te staan in het maken van interieurkeuzes van het aangekochte goed. De klantenbegeleider biedt de uitvoerend aannemer vanaf de aanvang van de werken structuur, zekerheid, eenduidigheid en assistentie tijdens de uitvoeringsperiode.

Als klantenbegeleider zijn we een (onmisbare) schakel tussen de uitvoerend aannemer en de kopers: naast administratieve en communicatieve opvolging tijdens projecten, zijn we als stille partner van de aannemer een belangrijk controlepunt en steunpunt tijdens de uitvoering van nieuwbouwprojecten.

 

Uw partner in nieuwbouwprojecten

De belangrijkste en dus hoofdverantwoordelijkheid van onze functie, is de organisatie en bundeling van eenduidige afspraken tussen alle partijen die betrokken zijn bij het project, zodat er tijdens de uitvoering en bij oplevering geen misverstanden of onduidelijkheden ontstaan.

Op basis van deze afspraken communiceert de klantenbegeleider welke mogelijkheden aan de koper kunnen aangeboden worden.

De koper zal dan – afhankelijk van de vooropgestelde afspraken en voorwaarden – tijdens een eerste introductiegesprek het oorspronkelijke verkoopplan, onder begeleiding van de klantenbegeleider, kunnen omvormen tot een ideaal grondplan. Dit grondplan, opgesteld door de klantenbegeleider, zal het werkplan zijn voor alle betrokken partijen, zoals toonzalen en onderaannemers.

De klantenbegeleider zal de klant verder adviseren in het vastleggen van de keuze van de keuken, badkamer, elektriciteit en verwarming, betegeling en binnendeuren.

Bovendien stelt de klantenbegeleider, op basis van deze keuzes, voor de aannemer een gedetailleerd en professioneel technisch plan op, waar elke contractant zich op zal beroepen bij de uitvoering van de werken.

In samenspraak met de aannemer coördineert de klantenbegeleider dus de keuzes van A tot Z, dit tot en met de voorlopige oplevering.

Veiligheid

proyectum

De veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens werken uitvoeren.

Onze werkwijze

De veiligheidscoördinator stelt een aantal documenten op die erbij helpen de veiligheid op de werf te coördineren.

Om te voldoen aan de wetgeving, wordt er in twee fases gewerkt nl. fase “ontwerp” en fase “uitvoering”.

Ontwerpfase

Het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (VGM plan), openen en bijhouden van een coördinatiedagboek en voorbereiding van het post-interventie dossier (maatregelen te voorzien in het ontwerp met het oog op later onderhoud en vervanging van bouwonderdelen en -elementen).

Nazicht van de biedingen voor wat betreft de bepalingen van het veiligheids- en gezondheidsplan.

Uitvoeringsfase

 • Aanpassing/bijsturing van het veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Bijhouden van het coördinatiedagboek met notitie van eventuele tekortkomingen.
 • Informatie/rapportering aan de bouwdirectie (opdrachtgever, toezichthoudend architect) en aan elk van de betrokken uitvoerders.
 • Samenroepen van de coördinatiestructuur-vergadering.
 • Opstellen van het postinterventie dossier. Belangrijk voor de opdrachtgever is dat er per wooneenheid een volledig PID wordt opgemaakt.
 • Overdracht aan de opdrachtgever van alle genoemde documenten bij de beëindiging van de opdracht.

Om dit alles te verwezenlijken

 • Voert de veiligheidscoördinator op regelmatige basis werfcontroles uit en naargelang de snelheid van de uitvoering of werken met een verhoogd risico, worden er meer bezoeken uitgevoerd.
 • Voor werven meer dan 2,5 miljoen € wordt er eenmaal per maand een coördinatiestructuur vergadering georganiseerd waarop alle betrokken partijen / aannemers worden uitgenodigd
 • De veiligheidscoördinator maakt een verslag op van hoger vermelde vergadering en van alle afwijkingen/tekortkomingen dewelke hij bij de werfcontroles vaststelt.
 • In geval zich een ongeval voordoet, zal de veiligheidscoördinator de administratieve opvolging uitvoeren.

Signalisatie

contractum

De combinatie van borden, pictogrammen en kleurencodes geeft de mogelijkheid om zeer snel voldoende informatie te geven aan de omstanders.

Daarom is het belangrijk dat veiligheidssignalisatie ook bij draagt tot meer veiligheid in gebouwen en op werkplekken.

Wat bieden wij aan

HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN PICTOGRAMMEN

 • alle soorten pictogrammen standaard of op maat.
 • Leverbaar in diverse materialen (vinyl, pvc, aluminium, flexi) en formaten.

HET LEVEREN EN PLAATSEN VAN DIVERSE BRANDBLUSTOESTELLEN

 • ABC 6kg poederblusser (met of zonder manometer)
 • ABC 9kg poederblusser
 • CO2 5kg (technische ruimtes)
 • Waterblustoestellen
 • Rookmelders

HET OPSTELLEN VAN EVACUATIEPLANNEN

Aan de hand van een grondplan en een rondgang in het gebouw, maken wij een evacuatieplan op.

Het is belangrijk om duidelijke instructies te geven. De oplossing hiervoor is een duidelijke noodflow / calamiteiten bord met daarop de richtlijnen in geval van brand.

evacuatie